Επιτραπέζιες κεραμικές καρδιές
Διαστάσεις: μικρές 6×6,
μεσαίες 8x8cm, μεγάλες 11x11cm


});