Κεραμικά επιτραπέζια σπιτάκια
Δ: 10x14cm ,9x11cm , 11x17cm
Κωδ.
SPEM , SPES , SPEL


});