Κεραμική καρδιά τοίχου, διπλή
Δ: 11,5cm
Κωδ. TKR2


});