Κεραμική καρδιά τοίχου, μπλέ
Δ: 11,5cm
Κωδ. TKR3


});