Κεραμική στρογγυλή πιατέλα
(Τα σχέδια διαφέρουν και είναι μοναδικά)
Δ: 32cm
Κωδ. DP


});