Κεραμικός κυρτός δίσκος
Διαστάσεις: 34×20 cm


});