Κεραμικό δέντρο ελιά με φύλλα
ορείχαλκου (ελιά-πουλιά-ρόδι)
Δ: 30cm, 35cm , 55cm
Κωδ.
DN1S , DN1M , DN1L


});