Κεραμικό δέντρο ελιά με φύλλα
ορείχαλκου
Διαστάσεις: Μεγάλο 55cm,
Μεσαίο 35cm και μικρό 30cm});