Κεραμικό Δέντρο mini
με φύλλα ορείχαλκου
και κεραμικές ελιές
Δ: 20cm
Κωδ. DN1m


});