Κεραμικά κλειδιά πλακέ
σε κόκκινο, μπλέ ή μαύρο
Δ: 18x8cm, 23x10cm
Κωδ. TKL1S, TKL1L


});