Κεραμικά κλειδιά στρογγυλά
Δ: 16x6cm, 21x7cm
Κωδ.KL2S , KL2L


});