Κεραμικοί Χαρταετοί Οκτάγωνοι
Διαστάσεις: Μεγάλος 28×28 cm
Μεσαίος 19×19 και μικρός 15×15 cm


});