Κεραμικοί Χαρταετοί Εξάγωνοι
Δ: 28×28 cm , 19x19cm , 15×15 cm
Κωδ.
TXR6L , TXR6M , TXR6S


});