Κεραμικές καρδιές τοίχου, μονές-
διπλές, Διαστάσεις: μικρή 6×6 cm,
μεγάλη 12×12 cm


});