Κεραμική καρδιά τοίχου, μονή
Δ: 11,5cm
Κωδ. TKR1


});