Κεραμικά σπιτάκια τοίχου
Διάφορα σχέδια
Δ: 7×10 , 5x8cm
Κωδ.
TSPL , TSPS


Σπιτάκια τοίχου (χωρίς σύρμα)
Διαστάσεις: μικρά: 5,5 x 8,5cm
μεγάλα: 7,5 x 10cm

});