Κεραμικά σπιτάκια τοίχου
Διαστάσεις: Μεγάλα 7×10
και μικρά 5x8cm


Σπιτάκια τοίχου (χωρίς σύρμα)
Διαστάσεις: μικρά: 5,5 x 8,5cm
μεγάλα: 7,5 x 10cm

});