Κεραμικός Χαρταετός Τετράγωνος
Δ: 28x47cm , 19x31cm ,15x25cm
Κωδ.
TXR4L , TXR4M , TXR4S


});