Αερόστατα κεραμικά
Δ:39,5x22cm , 32×16,5cm
Κωδ.
TAEL , TAES


});