Κεραμικό τρίγωνο τασάκι
Διαστάσεις: 10x10x10 cm


});