Κεραμικό τετράγωνο τασάκι
Διαστάσεις: 14×14 cm


});